Aktuálně

ZDENĚK PÍCL
4. čakra - prožitková přednáška s meditací
16.4.2019 v 18.00

Zdeněk Pícl pro vás připravil povídání a prožitek na téma 4. čakra - srdeční čakra. Toto centrum se týká lásky, soucitu, zdravého vědomí sebe a toho, jak se nerozmělňovat pro druhé a umět sebe dávat na první místo pozornosti. Vše máme v sobě a vše je naší součástí - jednota. Tedy pokud dám pozornost sobě jako prvnímu, dávám rovnou všem a všemu. Přijďte se dotknout zevnitř své 4. čakry a získat užitečné informace a techniku k čakře do běžné reality a naučit se, kudy vede cesta do těla čakrou a kudy do duše.

www.zdenek-picl.cz

Vstupné 300 Kč

Rezervace →

DANIEL BOSÁK
Tělesné očisty, trvalé zdraví, urinoterapie, autopatie, biorytmologie, SEBE-vědomí
25.4.2019 v 17.00

Za svůj život si do sebe postupně ukládáme velké fyzické i duševní zátěže a znečištění. Pokud začneme čistit tělo vhodnou stravou a různými fyzickými očistami a procedurami, umožní nám to nejen nalézt cestu k trvalému zdraví, ale i k uvolnění napětí a postupnému čištění a probouzení vědomí. Naše tělo je dokonalý nástroj, o který se ale musíme také starat. I náš automobil potřebuje občas do servisu. V prostředí, ve kterém onemocníme, se nemůžeme uzdravit. Je třeba něco změnit. Na naše zdraví a vědomí má vliv mnoho okolností. Povíme si o několika z nich. Povíme si o několika druzích fyzických očist, o vhodné a naše tělo nezatěžující stravě, o podpůrných bylinkách, o metodě často slepě odsuzované - urinoterapii, o našem sladění s cykly měsíce, země, slunce a vesmíru. Povíme si také něco o autopatii a homeopatii. O tom, jak nás mohou krásně ladit, zvyšovat naše vibrace a tím léčit. Tomu všemu dáme uvědomění vnitřním spojením s naším rozpoložením. Pro některé z vás najdeme časem třeba i klíč k odemknutí zámku dvířek sebe-vědomí. Prvotní inspiraci jsem samozřejmě našel v knihách a radách těch, co jsem si do života poslal. Tímto jim za to velice děkuji. Mé sdělení je pouze mé vlastní uvědomění. Těším se na vás...

vstupné: 200 Kč


Rezervace →

MIRJAM ŠRUBAŘOVÁ
Muž je břeh...Žena řeka...
30.4.2019 v 17.00-20.00

setkání nad tématem vztahů a intimity s terapeutkou Mirjam Šrubařovou

Polarita: jak jsem na tom já? Jaká je v našem vztahu? Jak s ní pracovat?

Vášeň: Kde ji ztrácím? Jak ji získat zpět? Jak ji uvolnit a žít?

Intimita: Já a mé tělo...známe se? Jaká omezení mi brání v prožívání vzrušujícího a naplňujícího milování?

Prožitková přednáška formou besedy, kdy jsou všechny otázky povoleny...anonymně nebo otevřeně... je to na Vás...

vstupné: 350 Kč

Rezervace →

FRANTIŠEK MAZURA a MILADA FIALOVÁ
Enneagram: 9 BRAN k poznání sebe sama a k porozumění
2.5.2019 v 17.00

Enneagram? Co to je? Proč by Vás mohl zajímat?

Enneagram je unikátní systém poznání osobnosti, prastaré učení o typech, popisující

devět různých charakterů, které jsme si jako děti nevědomě vybrali pro svoji ochranu
před světem. To, co jsme se naučili jako malé děti, se v dospělosti mění v klec.
Ukáže Vám, jak z této klece ven a jak v sobě objevit své talenty a nadání, pomůže
zjistit, co nám brání je rozvíjet, jak více pochopit sebe i ostatní a tím získat více
sebedůvěry a klidné síly při řešení životních situací.

Součástí přednášky je i krátké uvolnění meditací a zpěvem.

vstupné: 160 Kč

Rezervace →

MVDr. Hana Chocholatá
Homeopatie: Terapie stresu, traumat, úrazů
7.5.2019 v 18.00

Je zajímavé, že z hlediska fyziologie mají úrazy, stresy, úzkosti, deprese i psychická traumata jedno společné. Všechny tyto stavy vyvolávají alarm v naší centrální nervové soustavě, který způsobí hormonální bouři a tudíž i okamžitou bouřlivou reakci v těle.

Jak s tím vším souvisí homeopatická léčba a ve kterých situacích může být velmi prospěšná?

www.balsamina.cz

Lektorka: MVDr. Hana Chocholatá, homeopatka a terapeutka

vstupné: 200 Kč

Rezervace →

ZDENĚK PÍCL
5. čakra - prožitková přednáška s meditací
21.5.2019 v 18.00

Zdeněk Pícl pro vás připravil povídání a prožitek na téma 5. čakra - komunikační. Toto centrum se týká komunikace, čistoty a pravdivosti slov. Jak komunikuji tak tvořím realitu. Čakra se týká éteru, tvořivosti a také toho, jak detoxikovat tělo a duši zkrze pátý lotos. Přijďte se dotknout zevnitř své 5. čakry a získat užitečné informace a techniku (meditaci) k čakře do běžné reality a naučit se, kudy vede cesta do těla čakrou a kudy do duše.


Vstupné 300 Kč

Rezervace →

MVDr. Hana Chocholatá
Homeopatie: Terapie stresu, traumat, úrazů
28.5.2019 v 18.00

Dává Vám život rány?
Seminář na téma, jak úspěšně vyřešit duševní a fyzická traumata v životě.


Terapie traumatu je cesta, jak překonat životní krize a vyjít z nich vnitřně posíleni.
Co formuje naše vztahy k partnerům, dětem, rodičům, spolupracovníkům? Jak traumata ovlivňují naší komunikaci, chování, emoce a fungování ve vztazích? Jak psychické stavy formují zdraví našeho těla?


Studie Dr. Levina, zaměřené na fungování autonomního nervového systému, říkají, že vše, co v životě prožíváme, je formováno našimi minulými zkušenostmi. Někdo je nám hodně sympatický nebo naopak nepříjemný, i když ho vůbec neznáme. Někdo nás pravidelně rozčílí "do běla" úplnou maličkostí. Toto mohou být příznaky traumatu.


Terapie traumatu nabízí nástroje, jak z kolotoče stále se opakujících špatných zkušeností a osobních vzorců, a dokonce i ze situace chronické nemoci, vyplout do klidu, uvolnění, rovnováhy a uzdravování.


Na semináři se dozvíte nové poznatky o fungování naší nervové soustavy, naučíte se lépe porozumět sobě i okolí a techniky, jak ustát náročné životní situace.


Jednoduše - pojďte zlepšit své schopnosti zvládat složité životní situace.


Lektorka: MVDr. Hana Chocholatá, homeopatka a terapeutka

www.balsamina.cz

vstupné: 200 Kč

Rezervace →

PAVLA RÚT SOBOTOVÁ
Příběh placenty + projekce filmu Trojjediná
30.5.2019 v 17.00

Jedinečná událost v Kopřivnici! Filmařka PAVLA RÚT SOBOTOVÁ opět navštíví Divotvůrnu! Tentokrát s prožitkovým workshopem PŘÍBĚH PLACENTY. Součástí programu bude také projekce filmu TROJJEDINÁ (2018).

Vznik nového života vypovídá o obrovské tvořivé síle a placenta je jejím tichým svědkem. Zatímco plod prochází všemi stádii vývoje, placenta ho vyživuje, chrání, podporuje při růstu, pečuje o něj. Jako základní spojení mezi matkou a dítětem do sebe zapisuje informace o rostoucím novém životě, jeho utváření a výživě, a je v ní obsažen i odraz našeho životního plánu, toho, kdo jsem a proč jsem přišel na Zemi. Protože lidská bytost není jen směsí spermatu a krve, informací od matky a otce, ale také má vlastnosti seslané z nebe.

Každá placenta je jiná, její individuální, osobní otisk je velmi specifický a má ohromný potenciál. Vypráví náš osobní intimní příběh, podporuje nás, léčí, vede na cestě k naší podstatě.

O biologické, symbolické, mystické i spirituální podstatě placenty bude vyprávět zakladatelka Feel Film, filmařka a máma Pavla Rút Sobotová.

Trojjediná (2018)
Pohádková road movie sleduje putování mladé porodní báby Lucie za poznáním. Jednotlivá zastavení pozorují učení zkušených porodních asistentek, Velkých matek - tradiční, hlubinně duchovně zaměřené Marisy z Kanárských ostrovů a analyticky vědecké Barbary z Německa. Cesta k sobě jako k ženě, matce, porodní bábě.

Režisérka PAVLA RÚT SOBOTOVÁ právě natáčí na různých koutech světa nový snímek o placentě a jejím nesmírném fyzickém i duchovním významu pro děťátko i celou jeho rodinu. Pavla Rút Sobotová své prožitky z cesty za příběhem zázračné placenty sdílí na svém osobním profilu a také na stránce Feel Film, kterou ráda doporučuji Vaší pozornosti. Je velkým zážitkem sledovat Pavlino putování, během něhož se setkává s hlubokou moudrostí žen, které zasvětily svůj život ochraně a podpoře rodiny při zrození nového života.

Pokud Vás tvorba Feel Film oslovuje, autoři uvítají jakýkoli příspěvek na vznik filmu. Realizace projektu je vzhledem k jeho šíři a komplexnosti velmi náročná a nákladná a bez pomoci dalších dobrodinců se neobejde. Pojďme společně vytvořit snímek, který nás něžně a láskyplně přivede k sobě samým a našim Spirit Children (placentám).

Film můžete podpořit přímo na akci v Kopřivnici, nebo prostřednictvím stránek:
https://www.feelfilm.eu/cs/podporte-nas/

vstupné: 550 Kč

Rezervace →

ZDENĚK PÍCL
6. čakra - prožitková přednáška s meditací
4.6.2019 v 18.00

Zdeněk Pícl pro vás připravil povídání a prožitek na téma 6. čakra - 3. oko. Toto centrum se týká vhledu pod povrch věcí. Vidění za čas a prostor. Když je naše vědomí usazení zde, konečně se v sobě vyznáme a rozumíme, co se děje. Také nás učí, jak žít přítomný život s nadhledem a odstupem. Přijďte se dotknout zevnitř své 6. čakry a získat užitečné informace a techniku (meditaci) k čakře do běžné reality a naučit se, kudy vede cesta do těla čakrou a kudy do duše.Vstupné 300 Kč

Rezervace →