O Dominice

Bc. Dominika Orságová


 • fytoterapeutka
 • zakladatelka a dramaturgyně centra celostního zdraví Divotvůrna Kopřivnice, z. s.
 • autorka projektu Byliny pro duši


Od mého narození je mým velkým životním průvodcem a učitelem vrozené postižení rukou a nohou. Odjakživa mě fascinuje příroda, vesmír, zvířecí říše, člověk, lidská zkušenost a hloubky a taje lidské duše. Prošla jsem si řadou lékařských zákroků i bolestných životních zkušeností, avšak z každé temné propasti mě vždy vytáhla nazpět síla života a touha tvořit. Ono poselství nezměrné životní síly, jíž má každý z nás k dipozici, bych ráda předávala dál, a proto jsem vytvořila projekt Divotvůrna Kopřivnice, který se zaměřuje na vzdělávání a podpůrnou péči v oblasti duševního a fyzického zdraví. Věnuji se fytoterapii, meditačním a relaxačním technikám a péči o psychickou a fyzickou spokojenost.

,

Vzdělání:

vysokoškolské

 • 2012 Teorie a dějiny dramatických umění, bakalářský titul, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého
  v Olomouci

fytoterapie, botanika, dietetika

kurzy:

 • 2019 Terapeut: Fytoterapie - Mgr. Daniela Pilařová, Romana Farna, Shanti Academy, Ostrava, dlouhodobý kurz
 • 2021 Bachovy esence: Level 1, certifikovaný kurz - Mgr. Martina Taubrová, BFRP, dlouhodobý kutz
 • 2021 Bachovy esence: Level 2 , certifikovaný kurz - Mgr. Martina Taubrová, BFRP, dlouhodobý kurz

účast na odborných přednáškách:

 • 2021 Adaptogeny - Romana Farna
 • 2021 Tradičné suroviny a jedlá našich predkov - Mgr. Katarína Nádaská, PhDr.


psychoterapie, psychosomatika, psychiatrie

kurzy:

 • 2015 Empatická komunikace - Vítězslav Vurst, B.Th., nemocniční kaplan, ADRA Nový Jičín
 • 2017 Mindfulness - Jan Burian, Ph.D., Rožnov p. R.
 • 2018 Focusing - Jan Burian, Ph.D. a Dana Buriánová, Rožnov p. R.
 • 2021 Psychoanalytická psychosomatika - PhDr. Michael Šebek, CSc., Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI)., Univerzita Palackého v Olomouci, akreditováno Českou lékařskou komorou a Asociací klinických psychologů
 • 2021 Snový život jako teoretické východisko psychosomatiky - Doc. Jiří Růžička, PhDr., Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI), Univerzita Palackého v Olomouci, akreditováno Českou lékařskou komorou a Asociací klinických psychologů
 • 2021 Krizová intervence 1: Základy krizové intervence - Mgr. Lenka Ottová, CETERAS - centrum terapeutických služeb, z. s., akreditováno MPSV a MSMT
 • 2021 Krizová intervence 2: Základy krizové intervence - Mgr. Lenka Ottová, CETERAS - centrum terapeutických služeb, z. s., akreditováno MPSV a MSMT

účast na odborných přednáškách:

 • 2021 Hranice v terapeutické praxi (Boundaries in the therapeutic practice)- Andreas Huckele, Česká kraniosakrální asociace
 • 2021 Střevní mikrobiom a celý střevní mozek - MUDr. Radkin Honzák, psychiatr
 • 2021 Emoční zrání a vývojová psychologie - Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

meditace arelaxace

 • 2018 Dotek ticha a klidu - Charles Ridley (USA), kurz, Česká kraniosakrální asociace, Praha
 • 2021 Meditace milující laskavosti - Martin Srdce, kurz

tradiční čínská medicína

 • 2021 Diagnostika zdravotního stavu: Úvod do TČM a pět elementů - Mgr. Daniela Pilařová, Shanti Academy, Ostrava
 • 2021 Diagnostika zdravotního stavu: Orgány Zang-Fu - Ing. Lucie Saloňová, Shanti Academy, Ostrava
 • 2021 Diagnostika zdravotního stavu: Dráhy, body, akupresura - Václava Přistoupilová, Shanti Academy, Ostrava
 • 2021 Wany, medicinální houby a tinktury - Václava Přistoupilová, Mgr. Daniela Pilařová, Shanti Academy, Ostrava


Překlady publikací:

SAND, Ilse. Vysoce citliví lidé a introverti.

KIHN, E Douglas. Čínská medicína pro moderní svět


Kontakt:

dominika@divotvurna.cz
+420 702 167 247






,
 -