Aktuálně

ZDENĚK PÍCL
5. čakra - prožitková přednáška s meditací
21.5.2019 v 18.00

Zdeněk Pícl pro vás připravil povídání a prožitek na téma 5. čakra - komunikační. Toto centrum se týká komunikace, čistoty a pravdivosti slov. Jak komunikuji tak tvořím realitu. Čakra se týká éteru, tvořivosti a také toho, jak detoxikovat tělo a duši zkrze pátý lotos. Přijďte se dotknout zevnitř své 5. čakry a získat užitečné informace a techniku (meditaci) k čakře do běžné reality a naučit se, kudy vede cesta do těla čakrou a kudy do duše.


www.zdenek-picl.cz

vstupné 300 Kč

Rezervace →

MVDr. HANA CHOCHOLATÁ
Terapie traumatu
28.5.2019 v 18.00

Dává Vám život rány?
Seminář na téma, jak úspěšně vyřešit duševní a fyzická traumata v životě.

Terapie traumatu je cesta, jak překonat životní krize a vyjít z nich vnitřně posíleni.

Co formuje naše vztahy k partnerům, dětem, rodičům, spolupracovníkům? Jak traumata ovlivňují naší komunikaci, chování, emoce a fungování ve vztazích? Jak psychické stavy formují zdraví našeho těla?

Studie Dr. Levina, zaměřené na fungování autonomního nervového systému, říkají, že vše, co v životě prožíváme, je formováno našimi minulými zkušenostmi. Někdo je nám hodně sympatický nebo naopak nepříjemný, i když ho vůbec neznáme. Někdo nás pravidelně rozčílí "do běla" úplnou maličkostí. Toto mohou být příznaky traumatu.

Terapie traumatu nabízí nástroje, jak z kolotoče stále se opakujících špatných zkušeností a osobních vzorců, a dokonce i ze situace chronické nemoci, vyplout do klidu, uvolnění, rovnováhy a uzdravování.Na semináři se dozvíte nové poznatky o fungování naší nervové soustavy, naučíte se lépe porozumět sobě i okolí a techniky, jak ustát náročné životní situace.

Jednoduše - pojďte zlepšit své schopnosti zvládat složité životní situace.


Lektorka: MVDr. Hana Chocholatá, homeopatka a terapeutka

www.balsamina.cz

vstupné: 200 Kč

Rezervace →

PAVLA RÚT SOBOTOVÁ
Příběh placenty + projekce filmu Trojjediná
30.5.2019 v 17.00

Jedinečná událost v Kopřivnici! Filmařka PAVLA RÚT SOBOTOVÁ opět navštíví Divotvůrnu! Tentokrát s prožitkovým workshopem PŘÍBĚH PLACENTY. Součástí programu bude také projekce filmu TROJJEDINÁ (2018).

Vznik nového života vypovídá o obrovské tvořivé síle a placenta je jejím tichým svědkem. Zatímco plod prochází všemi stádii vývoje, placenta ho vyživuje, chrání, podporuje při růstu, pečuje o něj. Jako základní spojení mezi matkou a dítětem do sebe zapisuje informace o rostoucím novém životě, jeho utváření a výživě, a je v ní obsažen i odraz našeho životního plánu, toho, kdo jsem a proč jsem přišel na Zemi. Protože lidská bytost není jen směsí spermatu a krve, informací od matky a otce, ale také má vlastnosti seslané z nebe.

Každá placenta je jiná, její individuální, osobní otisk je velmi specifický a má ohromný potenciál. Vypráví náš osobní intimní příběh, podporuje nás, léčí, vede na cestě k naší podstatě.

O biologické, symbolické, mystické i spirituální podstatě placenty bude vyprávět zakladatelka Feel Film, filmařka a máma Pavla Rút Sobotová.

Trojjediná (2018)
Pohádková road movie sleduje putování mladé porodní báby Lucie za poznáním. Jednotlivá zastavení pozorují učení zkušených porodních asistentek, Velkých matek - tradiční, hlubinně duchovně zaměřené Marisy z Kanárských ostrovů a analyticky vědecké Barbary z Německa. Cesta k sobě jako k ženě, matce, porodní bábě.

Režisérka PAVLA RÚT SOBOTOVÁ právě natáčí na různých koutech světa nový snímek o placentě a jejím nesmírném fyzickém i duchovním významu pro děťátko i celou jeho rodinu. Pavla Rút Sobotová své prožitky z cesty za příběhem zázračné placenty sdílí na svém osobním profilu a také na stránce Feel Film, kterou ráda doporučuji Vaší pozornosti. Je velkým zážitkem sledovat Pavlino putování, během něhož se setkává s hlubokou moudrostí žen, které zasvětily svůj život ochraně a podpoře rodiny při zrození nového života.

Pokud Vás tvorba Feel Film oslovuje, autoři uvítají jakýkoli příspěvek na vznik filmu. Realizace projektu je vzhledem k jeho šíři a komplexnosti velmi náročná a nákladná a bez pomoci dalších dobrodinců se neobejde. Pojďme společně vytvořit snímek, který nás něžně a láskyplně přivede k sobě samým a našim Spirit Children (placentám).

Film můžete podpořit přímo na akci v Kopřivnici, nebo prostřednictvím stránek:
https://www.feelfilm.eu/cs/podporte-nas/

vstupné: 550 Kč

Kapacita míst workshopu je omezena na 8 lidí. Přihlaste se prosím dopředu.

Rezervace →

ZDENĚK PÍCL

6. čakra - prožitková přednáška s meditací
4.6.2019 v 18.00

Zdeněk Pícl pro vás připravil povídání a prožitek na téma 6. čakra - 3. oko. Toto centrum se týká vhledu pod povrch věcí. Vidění za čas a prostor. Když je naše vědomí usazení zde, konečně se v sobě vyznáme a rozumíme, co se děje. Také nás učí, jak žít přítomný život s nadhledem a odstupem. Přijďte se dotknout zevnitř své 6. čakry a získat užitečné informace a techniku (meditaci) k čakře do běžné reality a naučit se, kudy vede cesta do těla čakrou a kudy do duše.


www.zdenek-picl.cz

Vstupné 300 Kč

Rezervace →

DOMINIKA PÁVKOVÁ
Terapie tmou
21.6.2019 v 17.00

Je jí radostí dělat průvodce a podporu každému odvážnému při pobytu ve tmě, kde sama strávila krásných dvanáct dní.
O této hluboké zkušenosti a účincích terapie si s vámi bude povídat


Dominika Pávková


Pobyt ve tmě je účinnou prevencí proti civilizačním nemocem, onkologickým onemocněním, cukrovce, syndromu vyhoření...
Regeneruje, restartuje mysl, vytřídí myšlenky na důležité a méně důležité.
Rozvíjí citlivost všech smyslů - zraku, sluchu, čichu, hmatu i chuti.
Jste sami se sebou a máte příležitost poznat sebe, ale ne pouhým pohledem do zrcadla, jak děláme každé ráno. Pohled se otočí do našeho nitra, kde jsou ukryté ty pravé poklady.


Vstupné 150 Kč

Rezervace →